Hjem Kontakt oss Beskrivelse Beliggenhet Utforming Leilighetene Leveringsbeskrivelse Vedlegg
 
   
 

LEVERINGS-/BYGGEBESKRIVELSE

 

INNFLYTTING
Grunnarbeidet på prosjektet er kommet godt i gang, og det forventes ferdigstillelse av bygg B i februar 2008. Bygg A forventes klart til overtakelse i desember 2009. Framdriften er nærmere regulert i egen utbyggingsavtale for dette feltet.

FORBEHOLD

Selger forbeholder seg retten til å endre priser på usolgte enheter uten forvarsel.Prospektet er ikke komplett uten prisliste, tegninger, leveringsbeskrivelse samt tegnings-blankett. Boligene selges ihht. Bustadoppføringslova. Det taes forbehold om endelig kommunal godkjenning samt seksjonering.

Alle opplysninger som er gjengitt i dette prospektet er gitt med forbehold om rett til endringer. Tegninger og 3D modeller som er vist, er kun av illustrativ karakter og er i tillegg nedfoto-graferte. Katalogbilde fra leverandør av kjøkken- og baderomsinnredning fraviker fra leveransen i dette prosjektet, og er kun ment som illustrajoner. Samtlige areal som er oppgitt er hentet fra arki-tektens tegninger og oppgitt som BRA (bruksreal). Megler har ikke kontrollmålt arealene.

DIVERSE
Eierform: Selveierleiligheter i sameiet består av 36 boligseksjoner. Innen overtagelsen får hver bolig tildelt eget seksjonsnr.

  Dette gir eksklusiv bruks- og disposisjonsrett til egen bolig, samt til andel av hele eiendommens fellesareal.

Seksjonen har følgende tilleggsdel:
1 bod i kjeller. 1 garsjeplass i kjeller.

Arealdefinisjon: Areal i dette prospektet og i prisliste, er oppgitt med ca. bruksareal (BRA). Dvs innvendig mål inkl. innvendige boder.

Heftelser: Det vil bli tinglyst en seksjoneringsbegjæring på eiendommen.

Den enkelte seksjonseier har rett og plikt til å være medlem av det sameiet som vil bli etablert av de respektive eierne på ferdigstillelsetidspunktet. Han har rett og plikt til å følge lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31, og sameiets til en hver tid gjeldende vedtekter.

Felleskostnader: Felleskostnader fastsettes av sameiet etter overtagelse. Denne dekker normal drift og forretningsførsel av sameiet, felles byggforsikring, evt vaktmestertjenester, kabel TV etc. Den månedlige kostnaden for hver leilighet beregnes normalt til mellom 15-20 kr / kvm BRA. Det henvises forøvrig til vedleggene til prospektet, herunder bl.a. Prosjektbeskrivelse samt leveransebeskrivelse.
<< Forrige side  
Last ned prospekt her
TIPS EN VENN:
Til e-post:
Fra navn: